Rehabilitacja lecznicza

Placówka oferuje usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej

Terapia NDT Bobath

Terapia neurorozwojowa skierowana głownie do dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Podstawą pracy metodą NDT Bobath jest wszechstronne badanie dziecka oraz obserwacja jego zachowania w motoryce spontanicznej. Celem terapii jest normalizacja napięcia mięśniowego,hamowanie patologicznych kompleksów zaburzeń, prawidłowa pielęgnacja i pozycje ułożenia dziecka. Do terapii włączamy rodziców, którzy realizują zalecenia fizjoterapeuty w domu przez co stają się aktywnymi uczestnikami terapii.

Terapeutyczna metoda Vojty

Technika lecznicza bazująca na zasadzie wywoływania odruchów poprzez stymulację dokładnie określonych stref ciała pacjenta. Celem metody jest poprawa zachowań motorycznych. Rodzice, którzy uczestniczą w badaniu otrzymują każdorazowo obszerną informację o rozwoju swojego dziecka, dostają instruktaż do pracy z dzieckiem.

Integracja Sensoryczna

Terapia ma na celu kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka , czyli dostarczanie dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych (w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych) oraz nauka odpowiedniego reagowania na nie.

Stymulacja bazalna Frochlicha

Adresowana przede wszystkim do wychowanków dotkniętych niepełnosprawnością maksymalnie ograniczającą ich własną aktywność. Jej główne cele to zrekompensowanie braku doświadczeń w zakresie samodzielnego poruszania się oraz w zakresie interakcji z otoczeniem.

Ćwiczenia uzupełnione są zabiegami fizykalnymi, m.in. :

  • hydroterapią
  • zabiegiami lampą Bioptron
  • elektroterapią
  • laseroterapią
  • zabiegami  ciepłoleczniczymi
  • masażem leczniczym

Plan terapii dobierany jest indywidualnie do potrzeb wychowanka. Rehabilitacja  poprzedzona jest  badaniem i konsultacją z lekarzem rehabilitacji.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam