Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dla młodzieży i dorosłych po 16 roku życia, zakwalifikowanych do terapii na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat realizuje zadania w zakresie terapii pracą i rehabilitacji społecznej.
Nadrzędną ideą jest maksymalne usamodzielnienie, nauką funkcjonowania niezależnego bądź we wsparciu, a ponadto przygotowanie do podjęcia pracy. Aby osiągnąć wyznaczone cele terapia odbywa się w pracowniach, gdzie uczestnicy uczą się konkretnych umiejętności. Dodatkowo biorą udział w projektach zawodoznawczych, praktykach i treningach mieszkaniowych. Aktywnie uczestniczą w imprezach integracyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Wyjazdy na wycieczki i turnusy to również doskonała okazja do nauki samodzielności oraz większego uspołecznienia.
Współpraca z OREW – prowadzenie zajęć tematycznych w poszczególnych pracowniach. Ponadto prowadzone są integracyjne warsztaty artystyczne z udziałem młodzieży z gimnazjum i liceum katolickiego w Biskupcu.
 • Lipiec 2000 to początek naszej działalności. Przez pierwsze dwa lata w warsztacie było 30 uczestników, a po dwóch latach zespół liczył 35 osób.
 • Swoim działaniem obejmujemy osoby niepełnoprawne z pięciu gmin ( Biskupiec, Barczewo, Sorkwity, Jeziorany, Kolno) i trzech powiatów (olsztyńskiego, mrągowskiego i bartoszyckiego)
 • Nasze pracownie i gabinety zajmują powierzchnię 494m2. poza pracowniami do dyspozycji uczestników są liczne gabinety specjalistyczne w tym dwie sale rehabilitacyjne i sala do hydromasażu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnoprawnych.
Uczestnicy Warsztatu objęci są kompleksowym działaniem poprzez zajęcia warsztatowe, rehabilitacyjne, zajęcia psychologiczne. Objęci są dodatkowo specjalistyczną opieką medyczną oraz pielęgniarską. W ramach rehabilitacji prowadzone są codzienne zajęcia usprawniające i wzmacniające realizowane indywidualnie i grupowo. Dodatkową formą aktywności fizycznej jest udział w olimpiadach sportowych dla ONI, turniejach Bulle, spacerach kondycyjnych oraz zajęciach rekreacyjno – sportowych na hali sportowej, boiskach Orliku oraz siłowni.
DZIAŁANIA KULTURALNE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
 • Udział w Marszu Godności ONI
 • Wyjazdy do kina i teatru
 • Wystawy prac uczestników WTZ
 • Zwiedzanie wystaw i galerii
 • Wycieczki krajoznawcze
 • Pikniki
 • Plenery artystyczne
 • Zabawy integracyjne
 • Treningi ekonomiczne
 • Wyjścia do restauracji
 • Udział w lokalnych wydarzeniach społecznych

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam