Pracownie
W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ DZIAŁA 7 PRACOWNI
Pracownia Gospodarstwa Domowego:
Uczestnicy podczas pobytu w pracowni uczą się obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, samodzielnego przygotowania posiłków, planowania i dokonywania zakupów, posługiwania się środkami płatniczymi, czynności porządkowych, a ponadto zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu. Uczestnicy wspólnie z instruktorem przygotowują potrawy okolicznościowe, na wernisaże oraz spotkania w ramach projektów. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauki zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu ( trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Stolarsko – Ślusarska:
Pod kierunkiem instruktora uczestnicy uczą się obsługi podstawowych maszyn i narzędzi do obróbki drewna i metalu, pracy w drewnie i metalu. Planowania pracy, wykonywania drobnych napraw, galanterii drewnianej. Szczególnego charakteru nadają pracowni unikatowe, biorące udział w konkursach i wystawach prace rzeźbiarskie, a także wytwarzanie na potrzeby Teatru Dźwięku etniczne instrumenty afrykańskie, australijskie, japońskie oraz z innych kontynentów w zależności od przygotowanego przedstawienia. Pod kierunkiem instruktora uczestnicy przeprowadzają renowacje mebli. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauki zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu ( trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Plastyczna:
W pracowni rozwijane są umiejętności manualne i wyobraźnia przestrzenna poprzez malowanie różnymi technikami ( farby olejne, plakatowe, malowania na szkle, „malowanie obrazów nitką”, przygotowywanie blejtramów). Pod kierunkiem instruktora projektowane i wykowywane są różnego rodzaju wytwory z wikliny papierowej. Powstają również niezwykle oryginalne zdobienia na przedmiotach codziennego użytku ( ramy obrazowe, podkładki, pojemniki, pudełka, wazony, itp.). Charakterystyczny i niepowtarzalny styl wykonywanych prac widoczny jest na wszystkich pracach powstałych w tej pracowni. Dodatkową działalnością jest zdobienie instrumentów powstałych w pracowni stolarskiej oraz wykonywanie dekoracji na potrzeby naszego teatru Dźwięku. Uczestnicy dodatkowo wykonują karki świąteczne i okolicznościowe oraz plakaty. Prace wykonane pod kierunkiem instruktora wysyłane są na konkursy plastyczne, raz do roku organizowana jest wystawa dorobku artystycznego wszystkich uczestników. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauka zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu (trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Krawiecko – Dziewiarska:
Uczestnicy pracowni nabywają, utrwalają i rozwijają umiejętności z zakresu technik kroju, szycia ręcznego i na maszynie do szycia oraz ręcznych robótek. Poznają różnego rodzaju ściegi ozdobne oraz uczą się szydełkowania i dziergania. W efekcie powstają komplety stołowe, poduszki, fartuchy kuchenne, podkładki, torby, chusty, szale, biżuteria i inne wyroby. Ponadto uczestnicy pod kierunkiem instruktora tworzą prace dekoracyjno-użytkowe metodą batiku. Tu powstają również karty okolicznościowe, zakładki do książek, breloczki. Każda wykonana praca jest oryginalna i niepowtarzalna. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauka zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu ( w tym trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Ceramiczna:
Podczas zajęć uczestnicy pod kierunkiem instruktora projektują i tworzą prace w glinie posługując się różnymi technikami, najczęściej wykorzystując technikę lepienia z wałeczków, pracują też metodą odlewniczą. W Pracowni powstają różnego rodzaju prace o charakterze dekoracyjno – użytkowym: patery, wazony, talerze, figurki, skarbonki, filiżanki. Projektowane i wytwarzane są także kafle artystyczne o różnej tematyce. Dorobkiem pracowni jest kolekcja niepowtarzalnych wyrobów ceramicznych, a także nagrody i wyróżnienia zdobyte przez uczestników pracowni w konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Od wielu lat w pracowni powstają wręczane przez Panią burmistrz miasta za wybitne usługi statuetki sukcesu. Prace uczestników są wystawiane na corocznych wystawach plastycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauka zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu ( w tym trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Komputerowa:
To tu uczestnicy uczą się pracować na komputerze i urządzeniach elektronicznych oraz narzędziach biurowych (kserokopiarka, bindownica, drukarka, zszywacz, dziurkacz). Uczestnicy wykonują dokumentację fotograficzną wszelkich działań w warsztacie oraz całego Stowarzyszenia. W pracowni przygotowywane są dyplomy, plakaty, ulotki informacyjne, teksty życzeń do kart okolicznościowych. Pod kierunkiem instruktora prowadzona jest strona internetowa. Dodatkową działalnością prowadzoną w pracowni komputerowej jest recykling urządzeń elektronicznych oraz segregacja materiałów odzyskiwalnych. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauka zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu (w tym trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
Pracownia Umiejętności Społecznych:
Uczestnicy pracowni są objęci indywidualnym programem terapii i rehabilitacji. Prowadzone są tu działania pozwalające na wzrost samoświadomości, zaradności, asertywności oraz trening umiejętności społecznych. Rozwijane są liczne zainteresowania otoczeniem. Ćwiczone są wszystkie umiejętności życia codziennego i samoobsługi we wszystkich zakresach. Ponadto uczestnicy zajmują się terenami zielonymi wokół placówki oraz dbają o kwiaty we wszystkich pracowniach. Zajmują się również wykonywaniem różnorodnych prac techniczno-artystycznych zgodnie z zaplanowanymi działaniami. Uczestnicy wdrażani są do przestrzegania zasad BHP. Nauka zaradności oraz innych umiejętności praktycznych i potrzebnych w codziennym życiu ( w tym trening ekonomiczny) to dodatkowy element terapii.
DODATKOWE DZIAŁANIA W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Zajęcia teatralne:
Przedstawienia przygotowywane przez Teatru Dźwięku są o charakterze orientalnym, nawiązują do muzycznych podróży po Afryce, Australii i Japonii. ( więcej na stronie www.teatr-dzwieku.pl) Obecnie trwają próby teatru i jest przygotowywane przedstawienie.
Aktywizacja zawodowa:
Aktywizacja zawodowa jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniej zainicjowanej w zespołach Przysposobienia do pracy przy OREW w Biskupcu.Aktywizacja zawodowa w Warsztacie przebiega wielopłaszczyznowo we wszystkich pracowniach. Realizowana jest poprzez naukę wielu umiejętności i cech psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy:
  • Ćwiczenia umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonane działania
  • Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej
  • Ćwiczenia koncentracji i pamięci
  • Ćwiczenia wytrwałości w pracy i odpowiedzialności za doprowadzenie powierzonego zadania do końca
  • Rozwijanie takich cech jak zaradność, samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość i terminowość
  • Rozwijanie tempa pracy i motywacji
  • Nauka planowania i przygotowania stanowiska pracy
  • Nauka oceny efektu własnej pracy oraz prac porządkowych
  • Systematycznie wydłużanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób niepełnosprawnych
  • Wdrażanie do przestrzegania dyscypliny pracy przepisów BHP

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam