Projekty
Udział uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w projektach realizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Biskupcu.
 • 2006r. – Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie grupowego mieszkalnictwa treningowego. Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach programu Partner 2006.
 • 2007r. – Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie grupowego mieszkalnictwa treningowego. Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach programu Partner 2007.
 • 2008r. – Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w formie grupowego mieszkalnictwa treningowego. Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach programu Partner 2008.
 • 2008r. – Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych. Przegląd zorganizowany został przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński i Elżbieta Samorajczyk – Burmistrz Miasta Biskupiec.
 • 2009r. – Wspieranie Niezależnego Funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Formach Grupowego Mieszkalnictwa Chronionego oraz Mieszkań Treningowych.. Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach programu Partner 2009.
 • 2009r. – Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych. Przegląd zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i środków Gminy Biskupiec.
 • 2010r. – „Krok ku samodzielności”. – Treningi mieszkaniowe dla osób niepełnoprawnych intelektualne. Projekt finansowany ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 • 2010 – 2012r. – "Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI". Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny. Działanie 7.2.1
 • 2010r. – Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych. Przegląd współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, oraz ze środków Gminy Biskupiec.
 • 2011r. – „ Chcę być niezależny”. – Program treningów mieszkaniowych. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO.
 • 2011 – 2014r.- „Droga do samodzielności”. – Program wsparcia osób z niepełnoprawnością intelektualną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2.1 – „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 • 2011r. – Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych. Przegląd zrealizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Gminy Biskupiec.
 • 2013r. – „Program wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna i Ich rodzin”. Program realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ze środków PFRON.
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam