„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”-edycja 2020-2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną koło w Biskupcu od stycznia 2021 roku na podstawie umowy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt „Opieka wytchnieniowa  dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2021.

 

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Uczestnicy zakwalifikowani do objęcia wsparciem w programie będą mogli skorzystać z 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, które będą realizowane nieodpłatnie.

 

Ponadto program zakłada zapewnienie członkom rodzin lub opiekunom możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa  oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

Głównym efektem projektu będzie odciążenie rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz poprawienie ich kompetencji w sprawowaniu opieki co przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodzin osób niesamodzielnych na terenie 8 gmin – Biskupiec, Barczewo, Kolno, Reszel, Dźwierzuty, Sorkwity, Jeziorany, Bisztynek przez okres od stycznia 2021 do grudnia 2021.

Program jest dofinansowany z funduszu solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 385000 .

 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu.

 

Biuro projektu:

11-300 Biskupiec, Gdańska 1

e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl

tel. 897154201

kom.725910444

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam