Teatr
TEATR DZWIEKU
Teatr Dźwięku działa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu. Przewodniczącą Zarządu Koła jest Pani Jadwiga Marzjan.
 
Teatr Dźwięku tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, którzy wraz ze swoimi instruktorami przygotowują autorskie spektakle związane z wybraną kulturą etniczną. Początkowo zajęcia miały charakter muzykoterapii, po pewnym czasie u samych uczestników zrodziła się potrzeba zaprezentowania swoich umiejętności na zewnątrz, konfrontacja z rzeczywistością. Rozpoczęliśmy produkcję różnorodnego instrumentarium i z czasem Teatr Dźwięku stał się sposobem na funkcjonowanie części WTZ. Podstawowym "narzędziem rehabilitacji" używanym przez grupę są bębny. Gra na instrumentach perkusyjnych, pomimo swej złożoności, jest w dużym stopniu osiągalna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jednocześnie pozwala na niesamowitą ekspresję. Ważną rolę w przygotowaniu muzycznym uczestników teatru odegrała działająca przez kilka lat w biskupieckim Kole PSOUU "Orkiestra ceramiczna".
 
Szereg działań podejmowanych przez Teatr Dźwięku ma charakter integracyjny. Organizujemy Przegląd Alternatywnych Form Teatralnych skierowany do amatorskich grup teatralnych złożonych z osób niepełnosprawnych i teatrów studenckich/szkolnych, a także realizujemy projekty artystyczne wspólnie z lokalną młodzieżą . Staramy się aby terapia sztuką odbywała się w integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych. Często dla osób niepełnosprawnych cięższym brzemieniem od samej niepełnosprawności jest izolacja ze względu na niepełnosprawność. Korzyści z integracji są jednak obopólne, pragniemy aby sztuka teatru stała się dla nas miejscem dialogu, wymiany doświadczeń i przede wszystkim SPOTKANIA .
 
Więcej o teatrz na naszej stronie www.teatr-dzwieku.pl
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam