Warunki przyjęcia
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W BISKUPCU TO:
 • miejsce nauki umiejętności pracy oraz samodzielności,
 • miejsce realizacji wielu ciekawych projektów i działań,
 • miejsce spotkań umożliwiających szeroki rozwój społeczny,
 • miejsce umożliwiające łatwiejszy start w dorosłe życie.
WYMAGANE DOKUMENTY
 • Zakończony etap edukacji obowiązkowej,
 • Ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Zameldowanie w powiecie olsztyńskim,
 • Ksero dowodu osobistego i karty ZUS,
 • Dokumenty medyczne o przebiegu choroby,
 • Dokumentacja szkolna,
 • Zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, o udziale w projektach (jeżeli były).
Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam