Historia

W 1963 roku zapoczątkowany został ruch rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1991roku ruch ten ukonstytuował się jako Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie PSOUU skupia 125 kół terenowych, które prowadzi 415 placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 

HISTORIA KOŁA PSOUU W BISKUPCU

1992 – powstanie Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy TPD w Biskupcu z inicjatywy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejDanuty Plucińskiej

 

1994 – przejście Koła pod egidę Polskiego Stowarzyszenia na RzeczOsób z Upośledzeniem Umysłowym – przewodnicząca Zarządu KołaJadwiga Marzjan

 

1994 grudzień – otrzymanie od władz gminy nieodpłatnie na czasnieokreślony (akt notarialny) części budynku po byłym żłobku przyul. Gdańskiej 1 na OREW

 

1991 – władze gminy przekazały drugą część budynku przy ul.Gdańskiej 1 z przeznaczeniem na WTZ

 

1998 maj – powstanie placówki edukacyjno – terapeutyczno –rehabilitacyjno – wychowawczej  Ośrodka Rehabilitacyjno –Wychowawczego

 (od 2000r. Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego)

2000lipiec – powstanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – placówkidla młodzieży i dorosłych, którzy ukończyli edukację szkolną

2001 – pozyskanie od władz gminy Biskupiec budynku po byłymprzedszkolu przy ul. Aleja Róż 4 na potrzeby mieszkaniowepodopiecznych PSOUU Koło w Biskupcu

2001– rozpoczęcie działalności Obiektu Rehabilitacyjno – Mieszkalnego, umożliwiło treningi mieszkaniowe uczestników WTZ i wychowanków OREW, prowadzenie krótkiegopobytu, krótkotrwałe zastępstwo rodziny w opiece nad dzieckiemgłęboko i wielorako niepełnosprawnym

2011 – powstanie Zakladu Aktywności Zawodowej – zatrudnienie znalazło 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

2012 – pozyskanie od władz gminy Biskupiec działki budowlanej pod budowę Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego, w którym znajdą siedzibę: nowy OREW (z wyodrębnieniem części edukacyjnej i rehabilitacji leczniczej), Środowiskowy Dom Samopomocy

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam