Ulgi i uprawnienia

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny/

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam