Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu od listopada 2010 do listopada 2012 zrealizowała projekt: "Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI". Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do jednej z najbardziej marginalizowanych grup społecznych na otwartym rynku pracy. Powodem takiego stanu jest wiele czynników. Z jednej strony osoby z upośledzeniem umysłowym potrzebują dużego wsparcia w wejściu na rynek pracy, ale także niezbędne są zmiany mentalne całego społeczeństwa. Nasze Stowarzyszenie wychodząc z założenia, że praca zawodowa jest jedną z najlepszych form rehabilitacji przygotowało program wsparcia dostosowany do możliwości i specyfiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem projektu "Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej ONI" jest podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w ramach projektu przez okres dwóch lat zostaną objęte 22 osoby z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku aktywności zawodowej.


Zobacz stronę projektu: http://centrumaktywizacji.pl/

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam