Nie jesteś sam

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać na: kontakt@psonibiskupiec.pl lub składać bezpośrednio u koordynatora projektu.
Biuro projektu: Aleja Róż 3, Biskupiec, tel 667-180-600

 

Formularz rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa osoba pelnoletnia

Deklaracja uczestnictwa osoba niepelnoletnia

Oświadczenie uczestnika projektu

Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam