Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

        Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Biskupcu rozpoczyna od czerwca 2017r. realizację projektu „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Powiat Olsztyński.

Projekt polega na podniesieniu jakości życia 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną (z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności), poprzez ułatwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wykształcenie możliwie największej samodzielności osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Gminy Biskupiec przy wsparciu asystenta.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu.

 

Biuro projektu:

11-300 Biskupiec, Gdańska 1

e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl

www.psonibiskupiec.pl

tel. 897154201

kom. 795185153

 

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam