Trening mieszkaniowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON

plakat 2

Realizacja działania obejmowała 7 treningów mieszkaniowych realizowanych podczas weekendów  w okresie od 1.09.2014 roku do 31.12.2014 roku. W projekcie wzięły udział osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 15 do 60 lat. Głównym celem projektu było nabywanie oraz  rozwinięcie posiadanych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym kompetencji komunikacyjnych, umiejętności współpracy i współdziałania, organizacji czasu wolnego oraz pełnienia różnych ról społecznych.

W celu nauki organizacji oraz twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego , podczas każdego treningu przeprowadzono warsztaty artystyczne.

W celu aktywizacji i integracji społecznej zorganizowano działania pozwalające na wzmocnienie kontaktów osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną i zwiększenie aktywności tych osób w życiu społeczności lokalnej np. wyjścia grupowe do kawiarni lub restauracji, wyjazdy do kina, wyjazdy na basen, wyjścia do sklepów.

W celu pogłębienia integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym nawiązano współpracę z wolontariuszami, którzy byli odpowiedzialni za pomoc w prowadzeniu zajęć oraz udzielanie wsparcia  osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam