Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu rozpoczyna od stycznia 2015 r. realizację projektu „Zwiększenie samodzielności osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną poprzez kompleksową rehabilitację” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, pozbawionych oddziaływań rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych z uwagi na osiągnięty wiek oraz posiadany stopień niepełnosprawności intelektualnej. Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie dziennego pobytu w placówce oraz udzielenie kompleksowego wsparcia obejmującego:

  • terapię zajęciową (prowadzoną przez oligofrenopedagoga),
  • terapię logopedyczną,
  • terapię psychologiczną,
  • fizjoterapię.

Pierwszy okres realizacji projektu potrwa od stycznia 2015 r. do marca 2016 r. i obejmie swoimi oddziaływaniami 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 25-55 lat, zamieszkujących teren następujących gmin: Biskupiec, Dźwierzuty, Bisztynek, Sorkwity, Reszel, Kolno, Jeziorany, Barczewo.

Zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie.

Zapraszamy także osoby chętne do nawiązania z nami współpracy, w ramach wolontariatu.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w biurze projektu.

Biuro projektu:

11-300 Biskupiec, Aleja Róż 3

e-mail: projekt@psonibiskupiec.pl

tel. 534 349 700

a2 3 (3)

 

Centrum
CASIZ
Droga do Samodzielności

Nie jesteś sam