Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło w Biskupcu informuje o naborze na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby z  Niepełnosprawnością w ramach  Programu finansowanego przez Fundusz Solidarnościowy – edycja 2024.
Zakres obowiązków asystenta:
•    wparcie uczestnika w aktywnym udziale w życiu społecznym (m.in. poprzez korzystanie z dóbr kultury, wydarzeń rekreacyjnych, rozrywkowych, integracyjnych, edukacyjnych, sportowych);
•    wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych czy osobistych;
•    dojazdy wraz z uczestnikiem do: miejsca odbywania rehabilitacji, miejsca zamieszkania, placówek służby zdrowia, urzędów, instytucji użytku publicznego, na spotkania ze znajomymi, rodziną, itp. i z powrotem;
•    wsparcie w pokonywaniu barier architektonicznych;
•    wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego i samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych (zgodnie z Kartą zakresu czynności).
Wymagania:
•    udokumentowane kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta,

lub

•    co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie  (w formie zaświadczenia lub oświadczenia osoby fizycznej lub podmiotu, który zlecał usługi) w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
Praca dodatkowa w wymiarze 20- 40 godz. miesięcznie (stawka brutto za godzinę pracy- 40,50 zł oraz zwrot kosztów przejazdów i wyjść kulturalnych i sportowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, na adres e-mail: kontakt@psonibiskupiec.pl w tytule podając: „ASYSTENT OSOBISTY – praca” lub złożenie dokumentów osobiście w Biurze Stowarzyszenia, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec.

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu informuje, iż rozpoczął się nabór do Programu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w wykonywaniu codziennych czynności.
Wspierane w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami, przy udziale asystenta osobistego mają możliwość nabycia umiejętności i doświadczeń funkcjonowania poza środowiskiem domowym np. podczas wizyty w przychodni czy załatwiania spraw urzędowych oraz okazję do częstszej aktywności w społeczności lokalnej-  wyjazdy i wyjścia, spacery, czy też wspólne zakupy.
Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, wzrost niezależności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

plakat projektu

Czytaj więcej o: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024