Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

"Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu prowadzi nabór do Programu:
„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023
Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w wykonywaniu codziennych czynności.
Wspierane w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami, przy udziale Asystenta Osobistego mają możliwość nabycia umiejętności i doświadczeń funkcjonowania poza środowiskiem domowym np. podczas wizyty w przychodni czy załatwiania spraw urzędowych oraz okazję do częstszej aktywności w społeczności lokalnej-  wyjazdy i wyjścia, spacery, czy też wspólne zakupy.
Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, wzrost niezależności oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej o: "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami”- edycja 2023

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022”