Opieka wytchnieniowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu prowadzi nabór do Programu:
„Opieka wytchnieniowa  dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.
Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie nieodpłatnej usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz dziennego.
Głównym efektem projektu będzie odciążenie rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki jak również zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację.
Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej o: „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”-edycja 2020-2021